List of Reviewers
in 2016

dr Krzysztof Biel SJ, Akademia Ignatianum, Kraków

prof. dr hab. Tadeusz Dola, Uniwersytet Opolski, Opole

prof. ThDr. Juraj Dolinský SJ, PhD, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovensko

dr hab. prof. UKSW Dorota Kielak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw

prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Pontificia Università Gregoriana, Roma

doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovensko

prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski, Warsaw

dr hab. Michał Paluch OP, Collegium Joanneum, Warsaw

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Collegium Joanneum, Warsaw

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw

collegiumbobolanum