dr Krzysztof Biel, Akademia Ignatianum, Kraków, Poland

prof. dr hab. Tadeusz Dola, Uniwersytet Opolski, Opole, Poland

prof. ThDr. Juraj Dolinský, PhD, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovakia

dr hab. prof. UKSW Dorota Kielak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw, Poland

prof. Dariusz Kowalczyk, Pontificia Università Gregoriana, Roma, Italy

doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovakia

prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski, Warsaw, Poland

dr hab. Michał Paluch, Collegium Joanneum, Warsaw, Poland

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Collegium Joanneum, Warsaw, Poland

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw, Poland

collegiumbobolanum