Jarosław Charchuła SJ (orcid: 0000-0002-8470-7374), Społeczny wymiar sacrum. Atrakcyjność chrześcijaństwa dziś - próba socjologicznego opisu

Michał Paluch OP (orcid: 0000-0003-0436-7881), Transcendencja Boga podstawą wiarygodności teizmów. Propozycja Davida Bentleya Harta

Zbigniew Kubacki SJ (orcid: 0000-0003-3574-7246), Bóg bardziej-niż-konieczny

Dariusz Gardocki SJ (orcid: 0000-0002-5541-9154), Istota i wiarygodność chrześcijaństwa w ujęciu Olegario Gonzaleza de Cardedala

Maciej Roszkowski OP (orcid: 0000-0002-7078-2269), Wiarygodność z wnętrza wiary. Koncepcja aktu wiary Piotra Rousselota SJ jako próba przekroczenia dualistycznego modelu relacji natura-łaska

Anna Maliszewska (orcid: 0000-0002-0561-9588), Różnica płciowa w ujęciu Elizabeth A. Johnson i Jana Pawła II. Porównanie i próba uzgodnienia stanowisk

Tomasz Ludwisiak SJ (orcid: 0000-0002-0039-5474), Zagadnienie ustanowienia Kościoła w katolickiej teologii podręcznikowej przełomu XIX i XX wieku

Agnieszka Wielgus (orcid: 0000-0001-5995-996X), Depresja a życie rodzinne

Wiesław Jonczyk SJ (orcid: 0000-0003-4740-1883), Relacyjne aspekty teologii Ewangelii i Listów św. Jana

Piotr Solarz (orcid: 0000-0002-5516-9490), Europejskie podstawy prawa człowieka w XXI wieku – między godnością a władzą?

Andrzej Kobyliński (orcid: 0000-0003-2252-8634), Pedofilia w Belgii: rewolucja seksualna, sekularyzacja i nowa moralność

 

Omówienia i Recenzje

Zbigniew Kubacki SJ: Ladislav Csontos SJ, Základy filozofie kultúry, Dobrá kniha, Trnava 2016, ss. 225.

Józef Kulisz SJ: Ján Ďurica SJ (red.), Stručný katolícký teologický slovník, Dobra kniha, Trnava 2015, kolumn 1034.

 

Download PDF         Buy

Older editions of Studia Bobolanum2016 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2015 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2014 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2013 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2012 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2011 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2010 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2009 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2008 (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), 2007 (nr 1, nr 2, nr 3).

collegiumbobolanum