Data publikacji : 2021-09-01

Fundament Ćwiczeń duchowych jako inspiracja myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ukazaniu aplikacji treści Fundamentu Ćwiczeń duchowych w pedagogii bł. Edmunda Bojanowskiego. Lektura tekstów Bojanowskiego, a konkretnie jego Dziennika, pokazuje, że miał on liczne kontakty z jezuitami. Przez wiele lat w klasztorze jezuitów w Śremie odprawiał też trzydniowe rekolekcje. Znał zatem Ćwiczenia duchowe św. Ignacego, czego dowodem jest m.in. fakt, że syntezę chrześcijańskiej formacji (tak ważnej w jego pedagogii) zawarł w swoich zapiskach opartych na Fundamencie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Można więc wnioskować, że choć Ćwiczenia duchowe św. Ignacego nie były jedyną, ani zapewne najważniejszą, inspiracją dla duchowości i koncepcji wychowawczej bł. Edmunda Bojanowskiego, jednak stanowiły dla niego pewną ważną inspirację. Świadczy o tym fakt, że własnoręcznie przepisał pierwszą medytację Ćwiczeń duchowych, czyli tzw. Fundament. Artykuł ma na celu ukazanie, na ile poszczególne treści Fundamentu dotyczące celu życia człowieka, zasady tantum quantum, postawy „świętej obojętności” czy też postawy magis zawarte są w koncepcji wychowania stworzonej przez bł. Edmunda Bojanowskiego, a dziś kontynuowanej przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny w licznych placówkach edukacyjnych i wychowawczych.

Słowa kluczowe

pedagogy ; upbringing ; Spiritual Exercises ; Foundation ; Saint Ignatius Loyola ; Blessed Edmund Bojanowski pedagogia ; wychowanie ; Ćwiczenia duchowe ; Fundament ; św. Ignacy Loyola ; bł. Edmund BojanowskiSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP