Data publikacji : 2020-11-10

Troska o ewangelizację młodzieży w działalności wychowawczej Jana Bosko

Abstrakt

Jan Bosko (1815-1888) przedstawił w 1877 r. tekst, który zatytułował Il sistema preventivo nella educazione della gioventù (System prewencyjny w wychowaniu młodzieży). Budując system prewencyjny na podstawie doświadczeń swego życia, wiedział, że należy stworzyć system wychowania integralnego, dzięki któremu młody człowiek otrzyma pomoc w rozwoju naturalnym, kulturowym i duchowym. W ten sposób wychowanie stawało się jednocześnie i ludzkie, i chrześcijańskie, co znalazło wyraz w znanym haśle: „Uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin”. Prowadzone było zgodnie z zasadą – ewangelizować, wychowując i wychowywać, ewangelizując. Wychowanie i formacja religijna, jaką proponuje ks. Bosko, prowadzi do pełni rozwoju osobowego. Dla każdego człowieka wielkim dobrem jest objawienie mu podstawowych prawd o Bogu, o nim samym, o świecie. Ewangelizacja jest zatem szansą wzbogacenia się dla tych, do których jest skierowana, ale i dla tego, kto ją prowadzi, oraz dla całego Kościoła.

Słowa kluczowe

person ; education ; preventive system ; evangelism osoba ; wychowanie ; system prewencyjny ; ewangelizacjaSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP