Data publikacji : 2021-12-31

Mercy – the Greatest Attribute of the Holy Trinity according to Sister Faustina Kowalska

Abstrakt

Prawda o Bożym miłosierdziu została w ostatnich latach na różne sposoby przypomniana i uwypuklona. Tym bardziej warto pamiętać o Siostrze Faustynie Kowalskiej, która już w latach trzydziestych ubiegłego wieku pod wpływem mistycznych doświadczeń zapisywała w swoim Dzienniczku oryginalne myśli o Miłosierdziu. Jedną z nich jest stwierdzenie, że Miłosierdzie jest największym atrybutem Boga. Z takim sformułowaniem nie zgodziłby się prawdopodobnie żaden z teologów tamtego czasu. Bo czy w ogóle można stopniować Boże atrybuty? A jeśli tak, to dlaczego akurat miłosierdzie miałoby być największym atrybutem? Jednak w perspektywie historio-zbawczej takie stwierdzenie nie tylko można obronić, ale okazuje się ono inspirujące do różnych dalszych rozważań teologicznych. „Bóg jest miłością” – czytamy u św. Jana. A zatem możemy wyłączyć miłość z listy Bożych atrybutów, a następnie spojrzeć na atrybuty nie w sposób abstrakcyjny, ale jako na atrybuty właśnie miłości. W takiej perspektywie miłosierdzie jawi się jako pierwszy atrybut Boga, który umiłował świat.

Słowa kluczowe

. . . . . . . Faustina Kowalska, Mysticism, God’s attributes, Mercy, Love Faustyna Kowalska, mistyka, Boże atrybuty, miłosierdzie, miłośćSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP