Data publikacji : 2021-12-31

The Name of God

Abstrakt

Podstawowym wydarzeniem w tradycji wiary biblijnego Izraela jest objawienie szczególnego, osobistego imienia Boga: ’ehyeh – yhwh (Exod 3:13-15). Ma to miejsce w Egipcie w kontekście zagrożenia życia potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. Objawione w takich okolicznościach imię Boga ma być gwarancją i rękojmią zbawienia. W tym sensie osobiste imię Boga Izraela jest osią całej biblijnej historii zbawienia nadającej jej jedność i ciągłość w czasie. Objawione osobiste imię Boga Izraela jest znakiem jedności i jedyności zarówno Tego, Który objawia się przez nie, jak również tych, którzy jednoczą się w tym imieniu. Fundamentalną cechą imienia Boga jest to, że jest On Bogiem dla nasSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP