Data publikacji : 2020-11-10

Dottrina delle processioni e reciprocità. In dialogo con S. Bulgakov, W. Pannenberg e G. Greshake

Abstrakt

W trudnej kwestii pogodzenia jedności i wielości w Bogu doktryna o pochodzeniu odgrywa zasadniczą rolę: przez zrodzenie Syna i pochodzenie Ducha jest możliwe myślenie o trzech osobach bez utraty z pola widzenia jedności istoty. W Sumie teologii, w której systematyczny wykład o pochodzeniach osiąga swoje ostateczne ujęcie, zrodzenie i pochodzenie Ducha przyjmują rolę przyczynową. Tomasz bowiem proponuje rozumienie wynikowe (na sposób efektu domina), w którym z dwóch pochodzeń wyprowadza się cztery relacje, a trzy z nich są subsystentne: Ojciec, Syn, Duch. To, czego brakuje w tym modelu, to wzajemność. Gdyby relacje między Osobami Boskimi były całkowicie wzajemne, nie moglibyśmy pozostać tylko przy czterech relacjach. Bulgakov, Pannenber i Greshake krytykują zrozumienie przyczynowe pochodzeń. W świetle ich pism będzie można nakreślić drogę reinterpretacji doktryny o zrodzeniu Syna i pochodzeniu Ducha, by lepiej pojąć tę wzajemność obecną w danych biblijnych. Obracając się wokół trzech centrów refleksji – monarchii, przyczynowości i wzajemności – podejmiemy myśl teologa ortodoksyjnego, protestanta i katolika, by zaproponować własne propozycje na temat pochodzeń Osób Boskich i wzajemności ich relacji.Szczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP