Data publikacji : 2020-11-10

K Platónově Ústavě v kontextu spirituální teologie Michal Altrichter

Abstrakt

Poniższy tekst przedstawia współczesny stan badań nad dziełem Platona Politeia w odniesieniu do teologii duchowości. Użyta w nim została metodologia genezy tematów i udzielono pierwszeństwa bezpośredniemu przekazowi Platona przed wszelkimi interpretacjami, które na przestrzeni wieków chrześcijaństwa dostarczyły różne szkoły duchowości. Podkreślona została duchowa kondycja współczesnego człowieka w obliczu powtarzających się problemów, podobnych do tych z czasów Platona: ontologia duchowa poprzedza sytuację polityczną. Autor tekstu próbuje połączyć podstawową ontologię Platona z opisami politycznymi. Umyślnie unika oceny „anomalii” takich jak np. komunizm kobiet (itp.), aby tego typu tematy nie przysłoniły prawdziwego wkładu, jaki Platon wniósł w historię duchowości.Szczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP