Data publikacji : 2020-11-10

Eucologio Kyiviano della Biblioteca Apostolica Vaticana, 15 del fondo Borgio-Illirico rimane uno dei più importanti codici slavi che rappresenta la vita liturgica della Chiesa della Rus’ di Kyiv (XV-XVI sec.)

Abstrakt

W artykule zbadano historię pochodzenia rękopisu Euchologionu Kijowskiego (XV-XVI w.) znajdującego się w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej (kolekcja Borgio-Illirico nr 15). Podano miejsca, w których zachował się ten rękopis, oraz sposoby jego wykorzystania na przestrzeni wieków. Dokonano analizy historiograficznej dotychczasowych badań oraz opisu tego manuskryptu we wcześniejszych opracowaniach naukowych. Ponadto podano paleograficzne i kodykologiczne aspekty niniejszego rękopisu oraz wskazano i potwierdzono jego unikalność, a także doniosłość jako jednego z ważnych źródeł dla historii, języka i kultury narodu ukraińskiego.

Słowa kluczowe

Kiev Euchologion ; manuscript ; origin ; tradition ; period ; editing ; numbering ; content ; description Euchologion Kijowski ; rękopis ; manuskrypt ; pochodzenie ; tradycja ; okres ; redakcja ; numeracja ; treść ; opisSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP