Data publikacji : 2020-12-10

Problem ludzkiej godności w katolickiej nauce społecznej na przykładzie myśli Franciszka Janusza Mazurka

Abstrakt

Człowiek i życie społeczne wymagają norm, do których mogą się odnosić w sposób pewny. Trendy i światopoglądy szybko się zmieniają, następują kolejno jedne po drugich. Wartością trwałą i niezmienną, na którą wskazuje Janusz Franciszek Mazurek, jest ludzka godność. Mazurek jest przedstawicielem szkoły lubelskiej, który z pojęcia godności uczynił centralny temat swojej naukowej refleksji. Jest to dla niego wartość ontyczna człowieka, która staje się normą odniesienia w ocenie wszelkich działań człowieka i względem niego. Omawiając tę problematykę, odnosi się do szerokiej perspektywy, sięgając m.in. do dokumentów międzynarodowych, myśli filozoficznej czy katolickiej nauki społecznej.

Słowa kluczowe

Franciszek Janusz Mazurek ; human rights ; rights of working people ; human dignity ; Catholic Social Teaching Franciszek Janusz Mazurek ; prawa człowieka ; prawa ludzi pracy ; godność człowieka ; katolicka nauka społecznaSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP