Data publikacji : 2020-12-10

„Racjonalność” życia konsekrowanego według Benedykta XVI

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie racjonalności życia konsekrowanego w nauczaniu Benedykta XVI. Tajemnica życia całkowicie poświęconego Bogu przekracza zdolność rozumienia i pojmowania opartą jedynie na logice czysto ludzkiej. Życie konsekrowane stanowi świadectwo wyboru racjonalności otwartej na transcendencję, dającej prymat stwórczemu Rozumowi i stawiającej w centrum tajemnicę Logosu Wcielonego. Osoba zakonna żyje radami ewangelicznymi, które są zrozumiałe jedynie w świetle wiary i tylko według logiki Ewangelii. Praktyka czystości, ubóstwa i posłuszeństwa znajduje się w widocznej opozycji do niektórych współczesnych kryteriów racjonalności. Życie konsekrowane jest wobec tego drogą poszerzania przestrzeni racjonalności.

Słowa kluczowe

rationality ; consecrated life ; Benedict XVI ; Logos racjonalność ; życie konsekrowane ; Benedykt XVI ; LogosSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP