Data publikacji : 2020-12-10

L’unità della ragione e dell’amore nella conoscenza di Dio. Verso una teologia contemplativa e sapienziale

Abstrakt

Dziś mamy do czynienia ze zjawiskiem definiowania wiedzy jako formy znajomości, która polega na dotarciu do maksymalnej ilości wiadomości i informacji o rzeczach, wydarzeniach, zjawiskach lub ludziach. Ten zestaw możliwych do udowodnienia, sprawdzenia i zweryfikowania wskazań stanowiłby, w szerokim tego słowa znaczeniu, definicję wiedzy, ograniczoną w tym miejscu tylko do płaszczyzny intelektualnej i teoretycznej. Jeśli chodzi o wiedzę teologiczną, która dotyczy Boga, poznanie wymaga przede wszystkim osobowego spotkania oraz żywej interpersonalnej relacji implikującej rozum, wolność, uczucia, wzajemny dialog itd. Wiedza właściwa dla świata ludzi oznacza, jak powiedział papież Benedykt XVI, przyjęcie koncepcji „rozszerzonego rozumu”, wzbogaconego doświadczeniem i całością istoty ludzkiej. Nie ogranicza się do czystej wiedzy teoretycznej, ale obejmuje całą osobę i określa jej związek z Tym, którego poznaje.Szczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP