Data publikacji : 2020-12-10

Aby było mniej sierot żyjących ojców

Abstrakt

Aby było mniej sierot żyjących ojców Streszczenie W ciągu ostatnich dziesięcioleci w cywilizacji euro-amerykańskiej rozwinęło się zjawisko dzieci-sierot z ojcami, którzy wciąż żyją. Jesteśmy bowiem świadkami wzrastającej liczby dzieci dorastających bez ojca. W niektórych przypadkach jest to wynikiem świadomego wyboru matki (matki samotne), w innych nie jest to bezpośredni zamiar, jak to często bywa w przypadku rozwiedzionych matek, a często taka sytuacja występuje również w rodzinach funkcjonujących pozornie. Ojcowie zwykle mają bardzo niewielki udział w wychowaniu dzieci. Wydaje się, że problem zaczyna się w momencie narodzin dziecka, które pochłania 80% zasobów emocjonalnych matki. W rezultacie kobieta nie jest w stanie okazywać swojemu partnerowi tyle uczuć, co wcześniej, w związku z czym czuje się on odepchnięty. W wielu przypadkach ta trudna sytuacja sprawia, że mężczyzna zaczyna postrzegać i prowadzić życie seksualne w sposób materialistyczny, co spotyka się z naturalną reakcją ze strony kobiety: pożycie seksualne staje się dla niej ciężarem. Nie jest to na szczęście scenariusz nieunikniony, ponieważ istnieje alternatywa ‒ możliwość dalszego rozwijania czułości w związku małżeńskim. Ze strony mężczyzny ten alternatywny rodzaj czułości przybiera formę empatii, konkretnej uwagi i troski o żonę i dziecko. Każde dziecko, aby zdrowo się rozwijać, musi w równym stopniu przeżywać miłość macierzyńską i ojcowską, a tym bardziej wzajemną miłość między rodzicami, która zapewni mu stabilny i bezpieczny dom. Jeśli rodzice zaczynają postrzegać Boga jako kochającego Ojca, który okazuje im swoją czułość i miłość, jest to odpowiedź na Jego hojną ofertę i zarazem zaproszenie do osobistego nawrócenia. O Bożej czułości jasno świadczy zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Wynika to z boskich czynów, dzięki którym Bóg jawi się jako troskliwy i czuły Ojciec, darzący swoje dzieci bezinteresowną miłością. Na obraz takiego Boga ludzie zostali stworzeni jako męż czyzna i kobieta. Teksty biblijne dostarczają wielu przykładów tych boskich cech, które mogą zostać przekształcone w codziennym zachowaniu i postawach małżonków w taki sam sposób, w jaki rodziny żydowskie połączyły te dwie sfery podczas posiłku paschalnego i w życiu codziennym. Podsumowując, czułość jest szansą na zapewnienie stabilności rodzinom katolickim i uratowanie ich dzieci przed byciem sierotami żyjących ojców.

Słowa kluczowe

dzieci spoza małżeństwa (dzieci nieślubne) ; jednocząca funkcja małżeństwa ; czułość ; wychowanie dzieci ; świadectwo rodziców children born out of wedlock ; unitive purpose of marriage ; upbringing of children ; personal testimony of parentsSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP