Data publikacji : 2019-12-20

Dobrowolne zaprzestanie jedzenia i picia (VSED) – ocena etyczna

Piotr AszykAbstrakt

Dobrowolne zaprzestanie jedzenia i picia jest formą spowodowania własnej śmierci w wyniku samowolnego nieprzyjmowania pokarmów i napojów. Działania takie propagują głównie zwolennicy eutanazji w krajach, gdzie zakazy prawne nie pozwalają na skorzystanie z tzw. wspomaganego samobójstwa lub innych instytucjonalnych form terminacji życia. Drastyczne skutki autodestruktywnego procederu usiłuje się łagodzić beztroską retoryką, wedle której zgon w wyniku odwodnienia i wygłodzenia jest lepszym scenariuszem niż ewentualne zmaganie z chorobą, starość lub znudzenie życiem. Niniejszy artykuł dokonuje etycznej oceny owych praktyk, które wyczerpują kryteria czynu samobójczego i stanowią bezpośredni zamach na własną egzystencję.

Słowa kluczowe

Voluntary Stopping of Eating and Drinking ; VSED ; suicide ; death ; uthanasia ; euthanasia ; bioethics dobrowolne zaprzestanie jedzenia i picia ; samobójstwo ; śmierć ; eutanazja ; bioetykaSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP