Data publikacji : 2019-10-15

Ekoteologia przed i po encyklice Laudato si’

Abstrakt

W artykule przedstawiamy, że encyklika Laudato si’ formułuje wizję katolickiej systematycznej ekoteologii i swego rodzaju „paradygmat” jej uprawiania. Encyklika jako dokument najwyższego autorytetu nauczycielskiego w Kościele wyznacza i określa kierunki, problematykę, obszar badań i sposób myślenia o problematyce ekologicznej w teologii katolickiej. W celu pełniejszego ukazania nowości dokumentu papieża Franciszka, najpierw dokonano krótkiego przeglądu stanu wcześniejszej ekoteologicznej refleksji Magisterium Kościoła. Następnie scharakteryzowano najważniejsze cechy Franciszkowej wizji ekoteologii i ekoteologicznego paradygmatu w teologii. Są to: integrująca teologię rola ekologicznej problematyki, sprzężenie z katolicką nauką społeczną, sapiencjalna natura ekoteologii, transdyscyplinarny charakter ekoteologicznej refleksji, ścisła więź poziomów globalnej i lokalnej refleksji teologicznej.

Słowa kluczowe

ecotheology ; Magisterium of the Church ; Encyclical letter Laudato si’ ; ecology ekoteologia ; Magisterium Kościoła ; Encyklika Laudato si’ ; ekologiaSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP