Data publikacji : 2019-10-15

Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej. Wybrane przykłady – Polska

Abstrakt

Artykuł przedstawia wiedzę na temat europeizacji i jej transferu na polityki publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej, na wybranym przykładzie polityki rolnej Polski. Europeizacja jest narzędziem zrozumienia procesów wywierania wpływu przez Unię na kraj członkowski oraz analizy, czy presja Unii wywołuje jakąś reakcję krajów członkowskich. Definicja europeizacji wykorzystana w tym artykule łączy trzy tradycyjne definicje tego pojęcia: po pierwsze, z dołu na górę (przesyłania), po drugie, z góry na dół (pobierania), i po trzecie, okrągła europeizacja. Istnieje również spora grupa badaczy rozumiejących europeizację jako adaptację narodowych polityk oraz struktur zarządzania państwem do poziomu europejskiego oraz projekcję narodowych preferencji w Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł podejmuje próbę przedstawienia i wyjaśnienia istoty i współczesnych trendów europeizacji.

Słowa kluczowe

Europeanisation ; public policies ; transfer ; European Union europeizacja ; polityki publiczne ; transfer ; Unia EuropejskaSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP