Data publikacji : 2019-01-20

Wychowanie chrześcijańskie wspomaga odkrywać wartość pracy

Janusz MółkaAbstrakt

Problematyka pracy nabrała szczególnego znaczenia w okresie transformacji ustrojowej w Polsce pod koniec minionego stulecia. Dokonujące się wtedy przemiany spowodowały m.in. zmianę podejścia do pracy jako wartości. Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, jak procesy wychowania chrześcijańskiego mogą wspomagać osobę w odkrywaniu wartości pracy. Z pytaniem tym wiąże się drugie, czy odkrywanie wartości pracy sprzyja osiąganiu pełni człowieczeństwa oraz życiowego sukcesu. Tezą artykułu jest przekonanie, że o ile potrafimy nadać pracy znaczenie humanistyczne – w rozumieniu służby dobru i rozwojowi człowieka – a nadto, jeśli zdołamy przenieść jej walory na płaszczyznę religijną, to się okaże, że zostanie dostrzeżona jako wartość, która sprzyja odnoszeniu życiowego sukcesu. W odkrywanie tej wartości wiele może wnieść religia odsłaniająca przed człowiekiem nowe perspektywy jego życia i rozwoju.

Słowa kluczowe

work ; value of human work ; success ; Christian education praca ; wartość pracy ludzkiej ; sukces ; wychowanie chrześcijańskieSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP