Data publikacji : 2019-01-20

Aspekty antropologiczne, personalistyczne i komunikacyjne we współczesnej teologii liturgii

Abstrakt

Artykuł opisuje różne uwarunkowania wypływające z ludzkiej natury oraz wynikające z niej wszystkie aspekty antropologiczne, które stanowią podstawę, a jednocześnie są drogą zbawczej mediacji interpersonalnej i komunikacji Boga z człowiekiem oraz człowieka z człowiekiem w Liturgii. Te uwarunkowania ukazane są w trzech punktach: 1. Liturgiczne tło i jego zbawczy kontekst; 2. Aspekty antropologiczne jako warunek sine qua non oraz horyzont refleksji liturgiczno-teologicznej, oraz 3. Aspekty personalistyczne i komunikacyjne – wzajemna korelacja i umiejscowienie w teologii liturgii. Wszystkie wyszczególnione elementy stanowią nierozerwalną całość, a bez któregokolwiek z nich nie jest możliwa celebracja żywej liturgii we wspólnocie Kościoła.

Słowa kluczowe

Christ’s paschal mystery ; Misterium–Actio–Vita ; interpersonal communication ; anthropology ; personalism ; human nature ; theology of liturgy ; Vatican Council II Misterium paschalne Chrystusa ; Misterium-Actio-Vita ; komunikacja interpersonalna ; antropologia ; personalizm ; natura ludzka ; teologia liturgii ; Sobór Watykański IISzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP