Data publikacji : 2019-01-20

Zaufanie i więzi międzyludzkie w procesie pracy ludzkiej – Jan Paweł II o budowaniu wspólnoty osób

Abstrakt

Praca ludzka odnosi się nie tylko do ekonomii, ale także, a nawet przede wszystkim, do wartości osobowych. Artykuł podejmuje zagadnienie pracy w nauczaniu Jana Pawła II. „Praca – podkreśla papież – ma dopomagać człowiekowi do tego, by stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym, aby mógł spełnić swoje ludzkie powołanie na tej ziemi zarówno sam, jako niepowtarzalna osoba, jak też we wspólnocie z drugimi”. W procesie pracy tworzy się niewidzialna nić wzajemnych powiązań, zależności, odniesień i relacji. Każdy jest wyrazicielem i adresatem zaufania, a realizuje się ono w oczekiwaniach kierowanych wobec konkretnych osób, z którymi wchodzimy w bezpośredni kontakt. Człowiek odkrywa bowiem, że w swoim otwarciu się, dawaniu, współdziałaniu, realizuje siebie oraz buduje wspólnotę.

Słowa kluczowe

work ; community ; trust ; interpersonal relationships praca ; wspólnota ; zaufanie ; więzi międzyludzkieSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP