Data publikacji : 2018-11-20

Trudna prośba w modlitwie Ojcze Nasz

Kazimierz PierzchałaAbstrakt

Autor podaje krótką analizę greckiego tekstu szóstej prośby Modlitwy Pańskiej, której łacińskie tłumaczenie z oryginału greckiego „…et ne nos inducas in tentationem” na języki nowożytne – np. polski: „…i nie wódź nas na pokuszenie” – niejako
przedstawia Boga jako sprawcę pokus, a więc i upadków człowieka. Już w pierwszych wiekach zwracano uwagę na łacińskie brzmienie tej prośby, powodujące wątpliwości co do właściwego jej przekładu, a problem ten w ostatnich latach stał się przedmiotem wielu prób rozwiązania, zwłaszcza po propozycji papieża Franciszka, by w końcu dokonać oczekiwanej poprawki. Artykuł ten wskazuje na możliwości zastosowa- nia odmiennych znaczeń w dwóch kluczowych terminach: eispherein – tłumaczone niedokładnie przez „wodzić”, „wprowadzać”, oraz peirasmos – „pokusa”, postulując bardziej zrozumiały odpowiednik „próba”, już stosowany w wielu przekładach, oraz podając możliwość wytłumaczenia owej nieścisłości historycznym Sitz im Leben, w jakim tkwi modlitwa Ojcze Nasz.

Słowa kluczowe

Our Father ; eispherein ; translation ; interpretation ; cooretion Ojcze Nasz ; eispherein ; interpretacja ; zmianaSzczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP