Data publikacji : 2018-11-20

Paradygmat zbawczej obecności wyzwolenia: imię Boga Ehjeh-Jhwh, „Jestem-On jest” (Wj 3,14-15 / Wj 34,6-7)

Jerzy SeremakAbstrakt

Objawione imię Boga Ehjeh-Jhwh „Jestem-On jest” oznacza Jego zbawczą, wyzwalającą obecność w całej historii Jego ludu, zarówno w sytuacji, gdy potrzebujący zbawienia są ofiarami zła (Wj 2,23nn.), jak i wówczas, gdy są oni jego sprawcami
(Wj 31,18nn.). Wobec ofiar zła imię Boga nabiera na początku charakteru obietnicy wyzwolenia, aby następnie, docelowo, stać się imieniem spełnienia obietnicy wyzwolenia, imieniem przymierza gwarantującego zachowanie podarowanej wolności
(Wj 19,1 – 31,17). W sytuacji grzechu natomiast, w sytuacji zerwania przymierza i zagrożenia utraty uzyskanej wolności, Bóg nie wycofuje swojego imienia z historii swego ludu, lecz wobec sprawców zła staje się ono obietnicą nowej obecności Boga,
obecności miłosiernej. Opracowanie jest próbą odczytania teologicznego znaczenia objawienia imienia Boga, stanowiącego istotny element obietnicy wyzwolenia danej przez Jhwh.Szczegóły

Bibliografia

Wskaźniki

Autorzy
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP