[1]
Królikowski, W. 2021. Rozeznawanie duchów.: Działanie duchów na drodze duchowego wzrostu i regresu człowieka według św. Ignacego Loyoli. Studia Bobolanum. 32, 2 (grudz. 2021), 115-134. DOI:https://doi.org/10.30439/2021.2.6.