(1)
Kasiłowski, P. Pięć zstąpień Ducha Świętego W Dziejach Apostolskich. SB 2021, 32, 145-170.