(1)
Blaza, M. Czy Modlitwy Eucharystyczne Mszału Rzymskiego św. Pawła VI Zachowują Ingenium Romanum?. SB 2021, 32, 19-44.