(1)
Dorosz, K. „Rozdawaj siebie… Twej braci!”: O Duchowej Drodze Ks. Władysława Gurgacza SJ. SB 2021, 32, 71-90.