(1)
Królikowski, W. Rozeznawanie duchów.: Działanie duchów Na Drodze Duchowego Wzrostu I Regresu człowieka według św. Ignacego Loyoli. SB 2021, 32, 115-134.