(1)
Demczyszak, G. . Kenotyczność Ludzkiej Egzystencji Jako Odpowiedź Na Kenozę Boga W świetle Teologii Hansa Ursa Von Balthasara. SB 2021, 32, 187-202.