(1)
Wtorek, R. Lectio Divina Jako Metoda Formacji chrześcijańskiej W ujęciu kardynała Carlo M. Martiniego I Koptyjskiego Mnicha Ojca Matta Al-Miskina. SB 2021, 32, 203-230.