(1)
Bakalarski, K. . Memy Internetowe Satyrą Polityczną społeczeństwa Sieci. SB 2018, 29, 163-186.