Kasiłowski, P. (2021). Pięć zstąpień Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich. Studia Bobolanum, 32(2), 145-170. https://doi.org/10.30439/2021.2.8