Blaza, M. (2021). Czy modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego św. Pawła VI zachowują ingenium Romanum?. Studia Bobolanum, 32(2), 19-44. https://doi.org/10.30439/2021.2.2