Dorosz, K. (2021). „Rozdawaj siebie… twej braci!”: O duchowej drodze ks. Władysława Gurgacza SJ. Studia Bobolanum, 32(2), 71-90. https://doi.org/10.30439/2021.2.4