Królikowski, W. (2021). Rozeznawanie duchów.: Działanie duchów na drodze duchowego wzrostu i regresu człowieka według św. Ignacego Loyoli. Studia Bobolanum, 32(2), 115-134. https://doi.org/10.30439/2021.2.6