Demczyszak, G. . (2021). Kenotyczność ludzkiej egzystencji jako odpowiedź na kenozę Boga w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara. Studia Bobolanum, 32(2), 187-202. https://doi.org/10.30439/2021.2.10