Królikowski, Wacław. 2021. „Rozeznawanie duchów.: Działanie duchów Na Drodze Duchowego Wzrostu I Regresu człowieka według św. Ignacego Loyoli”. Studia Bobolanum 32 (2):115-34. https://doi.org/10.30439/2021.2.6.