Demczyszak, Grzegorz. 2021. „Kenotyczność Ludzkiej Egzystencji Jako Odpowiedź Na Kenozę Boga W świetle Teologii Hansa Ursa Von Balthasara”. Studia Bobolanum 32 (2):187-202. https://doi.org/10.30439/2021.2.10.