Blaza, M. (2021) „Czy modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego św. Pawła VI zachowują ingenium Romanum?”, Studia Bobolanum, 32(2), s. 19-44. doi: 10.30439/2021.2.2.