Dorosz, K. (2021) „«Rozdawaj siebie… twej braci!»: O duchowej drodze ks. Władysława Gurgacza SJ”, Studia Bobolanum, 32(2), s. 71-90. doi: 10.30439/2021.2.4.