Królikowski, W. (2021) „Rozeznawanie duchów.: Działanie duchów na drodze duchowego wzrostu i regresu człowieka według św. Ignacego Loyoli”, Studia Bobolanum, 32(2), s. 115-134. doi: 10.30439/2021.2.6.