Demczyszak, G. . (2021) „Kenotyczność ludzkiej egzystencji jako odpowiedź na kenozę Boga w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara”, Studia Bobolanum, 32(2), s. 187-202. doi: 10.30439/2021.2.10.