[1]
P. Kasiłowski, „Pięć zstąpień Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich”, SB, t. 32, nr 2, s. 145-170, grudz. 2021.