[1]
M. Blaza, „Czy modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego św. Pawła VI zachowują ingenium Romanum?”, SB, t. 32, nr 2, s. 19-44, grudz. 2021.