[1]
K. Dorosz, „«Rozdawaj siebie… twej braci!»: O duchowej drodze ks. Władysława Gurgacza SJ”, SB, t. 32, nr 2, s. 71-90, grudz. 2021.