[1]
W. Królikowski, „Rozeznawanie duchów.: Działanie duchów na drodze duchowego wzrostu i regresu człowieka według św. Ignacego Loyoli”, SB, t. 32, nr 2, s. 115-134, grudz. 2021.