[1]
G. . Demczyszak, „Kenotyczność ludzkiej egzystencji jako odpowiedź na kenozę Boga w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara”, SB, t. 32, nr 2, s. 187-202, grudz. 2021.