[1]
R. Wtorek, „Lectio divina jako metoda formacji chrześcijańskiej w ujęciu kardynała Carlo M. Martiniego i koptyjskiego mnicha ojca Matta al-Miskina”, SB, t. 32, nr 2, s. 203-230, grudz. 2021.