Dorosz, K. „«Rozdawaj siebie… Twej braci!»: O Duchowej Drodze Ks. Władysława Gurgacza SJ”. Studia Bobolanum, t. 32, nr 2, grudzień 2021, s. 71-90, doi:10.30439/2021.2.4.