Królikowski, W. „Rozeznawanie duchów.: Działanie duchów Na Drodze Duchowego Wzrostu I Regresu człowieka według św. Ignacego Loyoli”. Studia Bobolanum, t. 32, nr 2, grudzień 2021, s. 115-34, doi:10.30439/2021.2.6.