Demczyszak, G. . „Kenotyczność Ludzkiej Egzystencji Jako Odpowiedź Na Kenozę Boga W świetle Teologii Hansa Ursa Von Balthasara”. Studia Bobolanum, t. 32, nr 2, grudzień 2021, s. 187-02, doi:10.30439/2021.2.10.